Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach

Dnia 27 stycznia 2018r. w godzinach 10.00 - 14.00 odbędzie się Choinka Szkolna. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zatrzymaj banner przewijany

Aktualności zobacz archiwum »

04 października 2009 07:10

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - I etap

     Nasza szkoła realizuje projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

 

    Głównym celem projetu jest wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i mozliwości uczniów z wykorzystaniem ciekawych metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych, a szczególnie językowej, matematyczno - przyrodniczej, artystycznej, ruchowej , komunikacyjno - informacyjnej i społecznej w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Nauczyciel Joanna Stawiarz prowadzi pracę z dziećmi podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej i dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Realizacja zajęć dodatkowych oparta jest o autorski pomysł nauczyciela. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym.

 

     Realizacja projektu stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, daje dzieciom szansę na rozwój zdolności i zainteresowań, Do tego celu w naszej szkole została stworzona nowa klasopracownia, w której zostały zorganizowane trzy Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Powstały one na bazie zestawu środków dydaktycznych, które wyzwalają zainteresowania oraz rozwijają zdolności i umiejętność uczenia sie zgodnie z indywidualnym rytmem i profilem inteligencji.

Zdjęcia:
Data wytworzenia dokumentu: 30.09.2009r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: mgr Joanna Stawiarz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2009 17:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Konrad Żelazowski
Ilość wyświetleń: 1753
26 marca 2010 07:36 (Konrad Żelazowski) - Zmiana treści dokumnetu.
03 grudnia 2009 21:00 (Wacław Pytlak) - Zmiana treści dokumnetu.
03 grudnia 2009 20:55 (Wacław Pytlak) - Zmiana treści dokumnetu.
Realizacja: Superszkolna.pl