Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach

Dnia 27 stycznia 2018r. w godzinach 10.00 - 14.00 odbędzie się Choinka Szkolna. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zatrzymaj banner przewijany

Kronika projektu zobacz archiwum »

20 czerwca 2011 12:32

Kronika projektu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach

Świętokrzyska Kuznia Pomysłów.PODSUMOWUJĄC

Dzięki funduszom uzyskanym z projektu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów w ramach zajęć pozalekcyjnych powstały następujące koła zainteresowań: zajęcia z matematyki pod przewodnim hasłem: "Matematyka może być łatwa i ciekawa", koło regionalne z elementami sportowo-turystycznymi pod przewodnim hasłem "Ruch to zdrowie", koło informatyczne-"Komputer dla dzieciaka", koło plastyczne-"Moja mała Ojczyzna",koło literacko-artystyczne-"W świecie teatru, sztuki i ciekawej książki", koło języka angielskiego-"I can do it".

Dzięki uczestnictwu naszej szkoły w projekcie ,,Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów", uczniowie nasi:
 • uczestniczyli bezpłatnie w 24 wyjazdach i wycieczkach dalszych i bliższych,
 • uczestniczyli w licznych konkursach: polonistycznych, (recytatorskich, ortograficznym, czytelniczym) językowych, plastycznych, sportowych, licznych uroczystościach związanych ze środowiskiem rodzinnym, regionem, krajem, w warsztatach plastycznych i muzycznych-prezentując swoją wiedzę, umiejętności, pomysłowość, zdolności, sprawności.
 • Były również sukcesy:
  • III Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz ortografii 2007r"-Ewelina Brociek PSP Szwarszowice,
  • Konkurs Wojewódzki,,Giełda TurystycznaPrzygoda"-III miejsce PSP Szwarszowice,
  • "Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej"-konkurs zorganizowany przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im S. Jeżewskiego-III miejsce PSP Szwarszowice.
Dzięki funduszom uzyskanym z projektu udało nam się zakupić dla uczniów i szkoły wiele pomocy dydaktycznych np:
 • zestawy do zabaw i ćwiczeń sportowych, unihokej, sprzęt sportowy w postaci: piłek, paletek do tenisa,
 • książki,
 • bajki w języku angielskim - 6 płyt CD,
 • aparat fotograficzny,
 • programy komputerowe,
 • lektury szkolne na płytach DVD,
 • materiały papiernicze do zajęc plastycznych,
 • nagrody za udział dzieci w zajęciach i konkursach,
 • kserokopiarkę SHARP.
Potwierdzeniem naszych działań w projekcie ŚKP są:
 • Gazetka"Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach",
 • "Kalendarz-2008" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach,
 • Wystawka zdjęć i prac dzieci wyeksponowana na korytarzu szkoły,
 • "Kronika" naszych działań w projekcie,
 • Potwierdzenie naszych działań w prasie regionalnej: np.: "Gazeta Ostrowiecka", "Wiadomości Świętokrzyskie".

 


Z wizytą w Krakowie

Podsumowującym akcentem naszych działań w projekcie Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów była wycieczka do Krakowa. Celem wyjazdu było:zwiedzenie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej, uczestniczenie w warsztatach z origami, poznanie i zwiedzenie (bez wchodzenia do obiektów) zamku Królewskiego, Bazylijki Mariackiej, Sukiennic, obejrzenie Pomnika Adama Mickiewicza.
W wycieczce wzięło udział 30 uczniów (klasy: III, IV i V)
Opiekę nad dziećmi sprawowały: panie: Joanna Stawiarz, Joanna Puchała, Renata Podgórska i Edyta Krawiec.

 


13 marca 2008r. - "Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej"

W dniu 13.03.2008r został rozstrzygnięty konkurs z cyklu "Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej" oraz wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu z cyklu ,,Poznaj Ojcowiznę" zorganizowany przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. S. Jeżewskiego w Ostrowcu Św. przy wspołdziale Edukacji Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Ostrowca Św.
Celem konkursu było: poznanie Ziemi Ojczystej, jej przeszłości, dnia dzisiejszego, pogłębianie wiedzy o naszej ziemi i najbliższym otoczeniu, umijętności dostrzegania walorów krajobrazowych i kulturowych naszego regionu.
Udział naszych uczniów w konkursie oparty był na dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas wszystkich odbytych rajdów w których uczestniczyli nasi ,,rajdowcy"-uczniowie oraz pracach plastycznych powstałych po przebytych rajdach.
Praca nasza miała formę kroniki i była na temat: "Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne". Nasza praca uzyskała III miejsce i została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego.
Ogółem w rajdach brała udział ,,stała" już grupa 12 osób. Opiekę nad przygotowaniem do konkursu sprawowały: p. Renata Podgórska i Anna Rybacka.

 


23 luty 2008r. - "XVI Rajd Zimowy-Krzemionki 2008"

Kontynuując cykl rajdów organizowanych przez oddział PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 23.02.2008r. grupa nazych uczniów uczestniczyła w rajdzie pod hasłem: "XVI Rajd Zimowy-Krzemionki 2008". Celem rajdu było:obchody 95-lecia Oddziałów PTK-PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim, poznanie neolitycznej kopalni krzemienia w Krzemionkach, odwiedzenie miejsc pamięci Powstania 1863 r. oraz propagowanie turystyki kwalifikowanej i rozbudzanie pasji krajoznawczych.
Trasa rajdu liczyła 10 km i obejmowała miejscowości: Dębowa Wola skąd niebieskim szlakiem przeszliśmy do Sudołu Dolnego, a stamtąd do Krzemionek.
W Rezerwacie Archeologiczno-Przyrodniczym w Krzemionkach podziemna trasą turystyczną zwiedziliśmy prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego.
Cała wędrówka zakończona została wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek i powrotem do domu.
W rajdzie uczestniczyło 11 uczniów pod opieką pań: Anny Rybackiej i Renaty Podgórskiej.

 


22 luty 2008r. - Szkolny konkurs piosenki angielskiej "The Beatles"

W celu: promocji młodych talentów,kształceniu umiejętności językowych, zachęcanie uczniów do poznawania piosenek w języku obcym, w dniu 22.02.2008r. odbył się Szkolny konkurs piosenki angielskiej "The Beatles".
W konkursie wzięli udział uczniowie klas: V i VI. Oceniając poprawność językową, poczucie rytmu, umiejętności wokalne, stopień trudności tekstu piosenki, interpretacji utworu poprzez prawidłową dykcję, Jury w składzie: .p Joanna Puchała, Iwona Stańczak, Anna Rybacka i Anna Dymanowska wyłoniło najlepszych piosenkarzy.
I tak:
I miejsce - uzyskała Klaudia Dębakowska
II miejsce - Patrycja Kozieł
III miejsce - Anna Dąbrowska
Jury dla najlepszych przyznało dyplomy i symboliczne nagrody.
Ogółem w konkursie wzięło udział 14 osób. Konkurs przygotowała p. Anna Dymanowska.

 


19 luty 2008r. - Szkolny turniej unihokeja

W naszej szkole został rozegrany w dniu 19.02.2008r. w ramach cyklu zajęć "Igrzyska na wesoło". Celem rozgrywek było:poznanie zasad obowiązujących podczad gry w unihokeja oraz wdrażanie do zdrowej rywalizacji.
Oczywiście na wstępie został odczytany regulamin zawodów określających sposób przebiegu i realizacji turnieju.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: IV, V i VI.
Do rozgrywek zgłoszonych zostało 10 trzyosobowych zespołów. Były to zespoły mieszane. Mecze były niezwykle zacięte. A walka trwała do ostatniego gwizdka ,oczywiście w atmosferze i duchu zdrowej rywalizacji.
I miejsce zajęła drużyna złożona z uczniów pod nazwą "Ziomale"w składzie: Chodorek Marcin, Gajewski Mateusz, Wójtowicz Michał,
II miejsce zajęła drużyna "FC Barcelona" w składzie: Kwinta Małgorzata, Wąsik Kinga, Żelazowski Mateusz,
III miejsce zajęły:Dziółko Paulina, Dąbrowska Anna oraz Korpik Justyna czyli "Moc Trzech"
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Chodorek Michał.
Na zakończenie turnieju najlepsi uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Ogółem w turnieju uczestniczyło 30 uczniów. Nad organizacja i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali: p Sebastian Chadała i p. Izabela Zaręba.

 


8 luty 2008r. - Spotkanie z Teatrem - wycieczka do Radomia

W dniu 8.02.2008r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Radomia.
Celem wyjazdu było obejrzenie przedstawienia teatralnego pt: ,,Pinokio" w Teatrze Powszechnym oraz obejrzenie i zapoznanie się z działalnością teatru.
Gra aktorska, reżyseria, scenografia przedstawienia bardzo podobała się wszystkim widzom zebranym na sali o czym świadczyły gromkie brawa po zakończonym spektaklu.
W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy: IV, V i VI ogółem 12 osób.Opiekę nad uczniami sprawowały : p.Marzena Wilczyńska i p.Marzena Rdzanek.

 


21 stycznia 2008r. - "Piosenki dla niegrzecznych dzieci"

Pod takim hasłem w dniu 21.01.2008r.odbyła się w naszej szkole bardzo muzyczna i taneczna uroczystość. Celem spotkania było:propagowanie twórczości -Jana Brzechwy, poznanie dorobku artystycznego muzyka i kompozytora z Ostrowca Świętokrzyskiego pana Andrzeja Chochoła, wyzwalanie aktywności muzycznej , wpływanie przez sztukę na kulturę i atmosferę życia szkolnego.
Artyści do muzyki napisanej przez pana Andrzeja Chochoła śpiewali teksty wierszy Jana Brzechwy. Dodatkowym akcentem całej prezentacji artystycznej były kolorowe i bardzo wymowne stroje artystów.
Na przygotowaną uroczystość zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice. Uroczystość przygotowali uczniowie klas: "O", I, II, IV, V i VI (14 osób).
Również w tym dniu został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pod hasłem: "Bohaterowie wierszy Pana Brzechwy". Celem zorganizowanego konkursu było:zapoznanie się z wierszami J Brzechwy ,poznanie i przedstawienie w różnych technikach plastycznych bohaterów wybranych wierszy , wyzwalanie twórczej aktywności wśród dzieci. Uczniowie mogli wykonywać swoje prace w technikach: rysunek, malarstwo(pastele, akwarela, farba plakatowa, witraż), wycinanka, wydzieranka. Tematykę prac należało czerpać z takich utworów jak np.: "Klej i much", "Żuk", "Tańcowała igła z nitką", "Psie smutki", "Siedmiomilowe buty".
Komisja w składzie: p. Iwona Stańczak, Joanna Stawiarz, Anna Dymanowska oceniła powstałe prace w następujący sposób:
I miejsce - Bednarowski łukasz-kl.III, Urban Patrycja kl.V
II miejsce - Pietruszka Klaudia kl I, Lasek Karolina kl. I, Gorska Agata kl.V
III miejsce - Ćwieka Bartosz kl.II, Galec Kondrad kl.V
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawce szkolnej, a ich autorzy zostali nagrodzeni dyplomami i symbolicznymi nagrodami.
W konkursie wzięło udział 11 uczniów.
Występ artystyczny i konkurs plastyczny został przygotowany pod kierunkiem pani Iwony Stańczak.

 


10 stycznia 2008r. - "Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia z zaproszonym Kołem Gospodyń Wiejskich ze Szwarszowic"

W dniu 10.01. 2008r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z Kołem Gospodyń Wiejskich z naszego regionu.Celem spotkania było: kultywowanie tradycji Świat Bożego Narodzenia , wyzwalanie twórczej aktywności wśród dzieci, a także podtrzymywanie przyjaznych relacji ze środowiskiem.
Uczniowie wraz z przybyłymi gośćmi wykonali wiele ciekawych ozdób: malowali świąteczne witraże na szkle,ozdabiali bombki na choinkę, wykonywali łańcuchy, kolorowali odlewy gipsowe przedstawiające aniołki, mikołaje, gwiazdki oraz wykonywali kartki świąteczne.
Podczas wykonywania prac uczniowie wraz z paniami śpiewali także kolędy i pastorałki znane w naszym regionie i te tradycyjne. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.
W zajęciu wzięło udział 11 uczniów z klas: ,,O", I, II, V i VI. Opiekę nad przebiegiem spotkania sprawowały panie: Renata Podgórska i Anna Rybacka.

 


8 stycznia 2008r. - "Igrzyska na wesoło"

to cykl zajęć sportowych organizowanych w naszej szkole w ramach projektu ŚKP. W ramach tego cyklu w dniu 8 stycznia 2008r. Odbyły się zawody sportowe w tenisa stołowego.Celem rozgrywek było:promocja naszej szkoły w środowisku, wspieranie aktywności pozalekcyjnej , popularyzowanie gry w tenisa stołowego.
W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IV, V i VI.Turniej rozegrany został w systemie pucharowym, przegrany zawodnik odpadał z gry.
W kategorii dziewcząt:
I miejsce - zajęła reprezentantka naszej szkoły Kwinta Małgorzata kl.VI
II miejsce - przypadło Korpik Marcie z kl.V
III miejsce - należało do Korpik Justyny z klasy VI.
W kategorii chłopców:
I miejsce - Gajewski Mateusz z kl.VI
II miejsce - Chodorek Marcin z kl VI
III miejsce - Kazimierski Jakub z kl. VI.
Na zakończenie rozgrywek ,,dzielni sportowcy" otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali: p. Sebastian Chadała i p. Izabela Zaręba.

 


21 grudnia 2007r. - "Wigilia" w naszej szkole

Co roku w naszej szkole tradycją jest przygotowywanie przez naszych uczniów "Jasełek" związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Tę uroczystość 21 grudnia 2007r. rozpoczęło przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów klas starszych.
Wykonawcy kolędami wprowadzili całą społeczność szkolną w okres najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. W uroczystości obok uczniów, grona pedagogicznego i innych pracowników szkoły ,uczestniczyli także zaproszeni rodzice. Po przedstawieniu wszyscy składali sobie wzajemne życzenia, łamali się opłatkiem-symbolem chleba i wzajemnego przebaczenia.
Celem całej uroczystości było: kultywowanie tradycji regionu, kraju związanych ze świętami Bożego Narodzenia, budzenie więzi emocjonalnej z regionem krajem , budzenie więzi koleżeńskich wśród społeczności szkolnej.
Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem: p. Elżbiety Kowalczyk-Kuchniak, p. Marzeny Wilczyńskiej i p. Iwony Stańczak.

 


18 grudnia 2007r. - Rozstrzygnięcie konkursu na "Stroik świąteczny".

W dniu 18.grudnia 2007r. komisja w składzie : panie Marzena Kazimierska, Marzena Wilczyńska, Elżbieta Kowalczyk-Kuchniak rozstrzygnęła i przyznała nagrody na najpiękniejszy "Stroik świąteczny".
Celem zorganizowanego konkursu było: kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości w tworzeniu swojego ,,dzieła", pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci.
W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Zgromadzone prace zostały wyeksponowane na wystawce szkolnej.
Najpiękniejsze stroiki wykonali:
Miejsce I - Roksana Kaczmarczyk kl.VI, Bartosz Kaczmarczyk kl.V,Bartosz Dymanowski kl.III
Miejsce II - Magdalena Karcz kl.VI, Konrad Galec kl.V
Miejsce III - Magdalena Dąbrowska kl.VI.

 


14 grudnia 2007r. - "Czarodziejskie ręce" - wyjazd do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Jednym z założeń programu pracy koła artystycznego jest otwieranie dzieci na sztukę poprzez umożliwienie im spontanicznej, szeroko pojętej twórczej aktywności.
Okazją ku temu był zorganizowany w dniu 14 grudnia 2007r. wyjazd do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie na warsztaty plastyczne pt: "Czarodziejskie ręce". Uczestnikami zajęć byli: członkowie szkolnego koła plastycznego i zespołu wokalnego ,,Mały chórek" oraz uczniowie klasy III , ogółem 15 osób.
Celem wyjazdu było: wymiana doświadczeń plastycznych pomiędzy członkami koła artystycznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie, a uczniami z PSP w Szwarszowicach, otwieranie dzieci na sztukę, rozwijanie talentów artystycznych poprzez posługiwanie się różnymi technikami i środkami wyrazu artystycznego.
Przygodę ze sztuką uczniowie nasi rozpoczęli od zwiedzania wystawy fotograficznej pod hasłem: ,,Podróże bliskie i podróże dalekie". Następnie odwiedzili kolejno pracownie: witrażu, rzeźby, grafiki i malarstwa.
Kolejnym punktem wspólnego spotkania były warsztaty przeprowadzone przez instruktora -plastyka Ośrodka Kultury w Ożarowie, panią Patrycję Lutyńską. Jej osobowość i niezwykle życzliwe podejście do dzieci sprawiły, że twórcza praca pochłonęła ich bez reszty, a wspólne działania przynosiły prawdziwą radość. Także wizyta w niewielkim, ożarowskim studio nagrań dostarczyła nowych, niezapomnianych doznań.
O swej pracy, montażu dźwięku i etapach nagrywania płyty opowiedział dzieciom realizator nagrań Ośrodka Kultury , pan Sławomir Lutyński.
Opiekę nad uczniami sprawowały: Iwona Stańczak i Joanna Stawiarz.

 


12 grudnia 2007r. - "Dzień Tradycji Świątecznej"

W dniu 12 grudnia 2007r. 7 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami; p. Renatą Podgórską i p. Iwona Stańczak uczestniczyło w niecodziennej uroczystości ,,Dniu Tradycji Świątecznej". Było to możliwe dzięki zaproszeniu otrzymanemu od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej Huty Podłysicy.
Miejsce spotkania było równie magiczne, co nazwa miejscowości. W programie uroczystości znalazło się wiele atrakcji. Mieliśmy okazję obejrzeć ,,Jasełka" w wykonaniu uczniów koła teatralnego SP Huta Podłysicy, uczestniczyć w I Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz aukcji wykonanych przez dzieci kart świątecznych, poznać twórczość poetki ludowej -pani Czesławy Raczyńskiej.

 


22 listopada 2007r. - Z wizytą w "Żywym Muzeum Porcelany" w Ćmielowie

W dniu 22.11.2007r. dzieci z klas 0, I, II, III naszej szkoły uczestniczyły w wycieczce do "Żywego Muzeum Porcelany" w Ćmielowie.

Pierwszym punktem naszego zwiedzania był muzealny przedsionek, który jest wyłożony 115 porcelanowymi płytami z malowidłami naśladującymi mistrzów renesansu. W następnym pomieszczeniu obejrzeliśmy wystawę przedstawiającą ceramiczne tradycje Ćmielowa i okolic. Będąc w hali fabrycznej, w nieczynnym już ale największym zachowanym w Europie piecu do wypalania porcelany, w jego wnętrzu obejrzeliśmy film o historii ćmielowskiej porcelany, skomplikowanym procesie ręcznej jej produkcji i technologi. Następnie jeszcze raz, przy przygotowanych stanowiskach poznaliśmy cały ten proces.
My poznaliśmy go w kilkanaście minut, a tak naprawdę trwa 3-4 doby.

Największą jednak ciekawość i zainteresowanie wśród naszych dzieci wzbudziło piękne pomieszczenie ze współczesną kolekcją ćmielowskiej porcelany. W szklanych gablotach oglądaliśmy m.in.figurki ptaszków, zwierząt, ozdobne kufle, bukietniki, serwisy do kawy.
Po zwiedzeniu muzeum pospacerowaliśmy także po głównym rynku miasta Ćmielowa.

W wycieczce uczestniczyło 41 uczniów pod opieką: Renaty Podgórskiej, Anny Rybackiej, Marzeny Kazimierskiej, Joanny Puchały, Joanny Stawiarz, Edyty Krawiec.

 


22 listopada 2007r. - IV EDYCJA KONKURSU JĘZYKOWEGO "Der, die, das."

Dnia 22 listopada 2007 w Szkole Podstawowej w Szwarszowicach odbyły się eliminacje do IV edycji konkursu językowego "Der,die,das. Kenner". Udział wzięli: Paulina Dziółko, Klaudia Dębakowska, Roksana Kaczmarczyk, Magdalena Karcz, Kinga Wąsik.

Do szkoły przybyli też uczniowie innych szkół podstawowych z gminy Bodzechów.
Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, składający się z 4 części i sprawdzający wszystkie sprawności językowe.
Poziom był bardzo wyrównany i uczniowie dali z siebie wszystko, aby uzyskać zadowalające wyniki.
Organizator konkursu: Justyna Sadowska

 


9 Listopada 2007r. - "Wstań, Polsko moja!" - Apel z okazji Święta Niepodległości

"Wstań, Polsko moja!" - pod takim hasłem 9 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.
Młodzież z klasy IV i V zaprezentowała wiersze i piosenki pod kierunkiem n-lki j. polskiego Marzeny Wilczyńskiej i n-lki muzyki Iwony Stańczak.
Uczniowie przypomnieli o waznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Polsce w tamtych trudnych czasach. Zaśpiewali pieśni, które towarzyszyły żołnierzom w walce o wolność Polski i Polaków.

 


31 Października 2007r. - Konkursu z języka niemieckiego

Dnia 31 października 2007 roku w PSP w Szwarszowicach odbył się szkolny konkurs pięknego czytania "Wer liest am schönsten?".

W konkursie udział wzięli wyłonieni w eliminacjach uczniowie klas IV -VI: B.Rabczewski, N. Iwoła, A. Łyś, M. Korpik, W. Wielgus, B. Kaczmarczyk, A. Dąbrowska, R. Kaczmarczyk, P. Dziółko.

Uczniowie wykazali się dobrym przygotowaniem, a także znakomitą umiejętnością czytania tekstów w języku niemieckim. Spośród uczestników wybrani zostali najlepsi uczniowie, którym niestraszne okazały się trudne i skomplikowane zasady fonetyki języka niemieckiego.

I miejsce - A. Dąbrowska
II miejsce - W. Wielgus
III miejsce - B. Rabczewski

Zwycięscy otrzymali drobne upominki, które na pewno wykorzystają podczas dalszej nauki j. niemieckiego.

Organizator konkursu: Justyna Sadowska.

 


30 Października 2007r. - Wycieczka do Teatru "Na Woli" im. Tadeusz Łomnickiego w Warszawie

W dniu 30 października 2007r. uczniowie klasy IV - V - VI pod opieką nauczycieli i rodziców byli na wycieczce w Warszawie.
Celem wyprawy do stolicy było obejrzenie przedstawienia teatralnego "Szatan z siódmej klasy" w teatrze "Na Woli".

Po zwiedzaniu budynku i wspaniałym spektaklu młodzież zwiedziła miasto.
Spacerkiem przeszli Plac Zamkowy, Rynek, Krakowskie Przedmieście. W wielką zadumę wprowadził nas "Grób Nieznanego Żołnierza". Byliśmy świadkami zmiany warty przed pomnikiem.
W zachwyt wprowadził nas Ogród Saski i nie zwykłe zabytki.

Po długim spacerze udaliśmy się na posiłek w McDonald's. Pogoda i humor dopisywały wszystkim uczniom wycieczki.
Ilość uczniów: 43
Nauczyciele: E. Kuchniak, M. Wilczyńska, M. Rdzanek

 


18 Października 2007r. - Wieczór Poezji "W HOŁDZIE ZIEMI KIELECKIEJ" i przedstawienie pt. "Spotkanie z bajką"

18.10.2007 r. w naszej szkole odbył się kolejny wieczór poezji.
Przygotowania do przedstawienia trwały w czasie zajęć pozalekcyjnych "Szkolnego Koła Teatralnego Oczajdusza". Spotkania teatralne realizowane są w ramach "Świętokrzyskiej Kuźni Pomysłów".
Głównym celem spotkania było przedstawienie poetów i pisarzy Ziemi Kieleckiej, zaprezentowanych przez uczniów kI. VI.
Uczniowie klasy IV wcielili się w bohaterów bajki I. Krasickiego pt. "Przyjaciele".
Młodzi artyści poprzez poezję, prozę i muzykę opowiedzieli o twórczości i działalności pisarzy i poetów ziemi kieleckiej.
Na uroczysty wieczór licznie przybyli rodzice i uczniowie szkoły.
Miłym akcentem było spotkanie integracyjne uczniów, rodziców, organizatorek i dyrektora szkoły przy wspólnej herbacie, kawie i słodyczach.
Liczba uczestników: 45 Organizatorzy: M. Wi1czyńska,M. Rdzanek, I. Stańczak

 


12 Października 2007r. - "Jesienny Turniej sportowy"

W PSP Szwarszowice 12. 10. 2007 odbył się kolejny turniej sportowy z cyklu zajęć "Igrzyska na wesoło", realizowanych w ramach projektu - "Świętokrzyska kuźnia pomysłów".
Celem comiesięcznych spotkań jest promocja naszej szkoły, wspieranie aktywności poznawczej i twórczej. Organizując imprezy sportowe chcemy pokazać uczniom, że nauka sport i zabawa idą w parze i można bawić się wraz ze swoimi nauczycielami.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas V- VI (22 osoby).
Uczestnicy zostali podzieleni na cztery drużyny -2 dziewcząt i 2 chłopców.

Na rozgrzewkę każdy z chętnych uczestników otrzymał test złożony z 21 pytań, dotyczących różnych dyscyplin sportowych, który należało rozwiązać w czasie 20 minut. Po "umysłowym wytężeniu" przyszedł czas na zmagania sportowe.
Rywalizacja odbyła się w następujących kategoriach:
- "Bieg sztafet" - Jest to rodzaj zespołowej konkurencji sportowej, odbywająca się na trasie podzielonej na odcinki. Następny zawodnik mógł wystartować dopiero po ukończeniu odcinka przez poprzedniego otrzymaniu przez niego pałeczki. O kolejności decyduje pozycja na mecie ostatniego zawodnika.
W tej konkurencji wśród dziewcząt zwyciężyła klasa V, natomiast wśród chłopców klasa VI.
- "Rzut piłką lekarską" - Rzut piłką lekarską z miejsca, w tył znad głowy. Każdy zawodnik miał prawo do jednego rzutu. O kolejności zadecydowała suma wszystkich odległości. Niepokonani w rzutach okazali się chłopcy z klasy VI, zaś wśród dziewcząt zawodniczki z klasy VI.

Emocje sięgnęły zenitu, kiedy wszystkie drużyny, wspólnie wyruszyły w "pogoń za fantami". Zawodnicy wśród śmiechów i żartów przeczesywali teren boiska ,by znaleźć jak największą liczbę ukrytych fantów. Najlepszymi poszukiwaczami okazała się żeńska drużyna z klasy V.

"Walka o zwycięstwo" przebiegała w sportowej atmosferze. Wszyscy uczestnicy są zwycięzcami gdyż - "Nie najważniejsza jest wygrana ale dobra zabawa". Na zakończenie imprezy "dzielni sportowcy" otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali: Sebastian Chadała i Izabela Zaręba.

 


1 Października 2007r. - "XVII Rajd Śladami Patrona Oddziału "Wąchock-2007""

"Poznaj swój kraj, abyś go mógł gorąco ukochać"
Aleksander Janowski

"XVII Rajd Śladami Patrona Oddziału "Wąchock-2007" to kolejny rajd zorganizowany przez PTTK, w którym nasi uczniowie brali udział. Rajd odbył się 06.10 2007r . i miał na celu: poznanie postaci Patrona Oddziału Stanisława Jeżewskiego, obchody Roku Szlaków Turystycznych PTTK, obchody Światowego Dnia Turystyki, poznanie piękna krajobrazu Doliny Kamiennej, propagowanie turystyki kwalifikowanej, rozbudzanie pasji krajoznawczych oraz integracja dzieci i młodzieży szkolnej. Trasa rajdu obejmowała: Skarżysko -Kamienna-Młyn Piaska - Marcinków-Wąchock.

Rajd rozpoczął się przejazdem autokarem do miejscowości Skarżysko-Kamienna, gdzie tam zwiedziliśmy Muzeum im. Orła Białego. Obejrzeliśmy m. in. ekspozycję stałą poświęconą eksponatom dotyczącym Wojny Obronnej we wrześniu 1939r: broń, wyposażenie, umundurowanie Wojska Polskiego, odznaczenia wojskowe, dokumenty osobiste. Zobaczyliśmy wystawę poświęconą martyrologii mieszkańców Skarżyska Kamiennej i okolic. Dalej poznaliśmy historię powstania i szlak bojowy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i I Armii Wojska Polskiego walczącej na froncie wschodnim. Tematem następnej wystawy były Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie i udział tych formacji w kampanii francuskiej, w bitwie o Narwik, pod Tobrukiem, Monte Cassino i Falaise.
Istotnym działem Muzeum i jego główną atrakcją dla zwiedzających była ekspozycja plenerowa jedna z najciekawszych i największych w kraju - kolekcja ciężkiego uzbrojenia, licząca ponad 100 eksponatów: działa artyleryjskie, działa przeciwpancerne i przeciwlotnicze, wyrzutnie rakietowe, czołgi, wozy pancerne i samochody wojskowe.

Następnie dalej wytyczonym szlakiem doszliśmy do Młyna Piasta. Dodatkową atrakcją wszystkich uczestników rajdu było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Następnie szlakiem dotarliśmy do miejscowości Marcinków, a dalej do miejscowości Wąchock.Tam zwiedziliśmy romański kościół klasztorny Najświętszej Marii Panny i św. Floriana.
W klasztorze tym w 1988 r. pochowano w krypcie 0.0. cystersów prochy Jana Piwnika , pseudonim "Ponury".
Uczniowie nasi brali również udział w konkursie wiedzy zdobywanej podczas rajdu. Nagrodę w postaci mazaków otrzymała Roksana Kaczmarczyk. Dodatkowo każdy uczestnik rajdu otrzymał plakietkę rajdową, a grupa ciekawe broszurki dotyczące regionu świętokrzyskiego.
Ogółem grupa liczyła 13 osób.

Opiekę nad dziećmi sprawowały: Anna Rybacka, Renata Podgórska.

 


29 Września 2007r. - VIII Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski

Dnia 29.09.2007 uczniowie klas V i VI uczestniczyli w rajdzie organizowanym przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach pod patronatem Księży Biskupów Ordynariuszy Diecezji Kieleckiej, Radomskiej i Sandomierskiej.

Rajd czarnym szlakiem turystycznym rozpoczęliśmy wizytą kosciele św. Małgorzaty w Chybicach wybudowanym w 1362r. Po zapoznaniu się z zabytkami i historią miejscowości oraz wysłuchaniu błogosławieństwa wyruszyliśmy w drogę. Skierowaliśmy się w stronę Nieczulic, by następnie przez Pokrzywiankę udać się na Chełmowa Górę. Przechodząc przez rezerwat przyrody mijaliśmy liczne mrowiska. Na szczycie Chełmowej Góry znajduje się pomnik poswięcony profesorowi Marianowi Raciborskiemu - botanikowi, któremu zawdzięczamy wyodrębnienie gatunku modrzewia polskiego.

Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do Nowej Słupi, a następnie Drogą Królewską do Opactwa Swiętego Krzyża na szczycie Łysej Góry. Podczas drogi na szczyt obejrzeliśmy ogromny buk będacy pomnikiem przyrody. Podczas wizyty w Opactwie oddaliśmy pokłon Relikwiom Krzyża Swiętego oraz wzięlismy udział w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, za Papieża Benedykta XVI, za uczestników rajdu.

Po powrocie do Nowej Słupi zmęczeni lecz zadowoleni udaliśmy się w drogę powrotna do domu.

Celem wycieczki było wdrażanie uczniów do czynnego wypoczynku, poznawanie atrakcji turystycznych i historycznych naszego regionu. Grupa liczyła 12 uczniów. Opiekę nad grupą sprawowali mgr Elżbieta Kowalczyk-Kuchniak i Konrad Żelazowski.

 


21 Września 2007r. - "Jesienny Turniej sportowy"

W PSP Szwarszowice 21 września 2007 odbył się kolejny turniej sportowy z cyklu zajęć "Igrzyska na wesoło", realizowanych w ramach projektu - " Świętokrzyska kuźnia pomysłów".
Celem spotkania była promocja naszej szkoły, wspieranie aktywności poznawczej i twórczej. Organizując imprezy sportowe chcemy pokazać uczniom, że nauka sport i zabawa idą w parze i można bawić się wraz ze swoimi nauczycielami.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV - VI (30 osób).

Rywalizacja odbyła się w następujących kategoriach: - "Dyscypliny sportowe". Uczniowie rozwiązując krzyżówki "na czas" wykazali się znajomością różnorodnych dyscyplin sportowych. Następną kategorią był "Konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu". Ekspertami w tej dziedzinie okazała się ekipa z klasy V. Niezwykłe emocje wzbudził wśród uczestników konkurs - "Dopinguję moją drużynę". Uczniowie wykazali się tu niezwykłą wyobraźnią i pomysłowością.
Następnie przyszła kolej na zmagania zręcznościowe, wśród których największy entuzjazm wzbudziły m.in. Bieg z pałeczką sztafetową, Wyścig kretów oraz Pociąg.

Ostatecznie I miejsce zajęli uczniowie z klasy VI, II - zawodnicy z klasy V wyprzedzając minimalnie drużynę z klasy IV.
Tradycyjnie, na koniec turnieju rozegrany został" super mecz". Tym razem padł wynik remisowy.
Na zakończenie imprezy" dzielni sportowcy" otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali: Sebastian Chadała i Izabela Zaręba.

 


7-9 września 2007r. - Koncert inauguracyjny III Dni Muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wystawa w Galerii Fotografii

W dniach 7-9 września 2007, w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się Festiwal III Dni Muzyki ,pod hasłem "Muzycy Ziemi Świętokrzyskiej".
Organizatorzy, tj. Miejskie Centrum Kultury oraz Muzeum Historyczno Archeologiczne zaprosili do wzięcia udziału w festiwalu grono wybitnych osobistości artystycznych, wywodzących się z terenu województwa świętokrzyskiego. Festiwal rozpoczął się koncertem" Gwiazdki Świętokrzyskie" .Jego bohaterami byli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Właśnie na ten koncert zostali zaproszeni uczniowie klas IV-VI naszej szkoły. Podziwiali swych rówieśników, popisujących się umiejętnością gry na fortepianie, flecie poprzecznym, gitarze, saksofonie. Nie zabrakło również piosenek w wykonaniu dziecięcego zespołu "Świętokrzyskie bemolki".

Celem wyjazdu na koncert było poznanie wartościowych dzieł literatury muzycznej, kształtowanie właściwej postawy wobec sztuki oraz wdrażanie do aktywnego jej odbioru, a także zaprezentowanie uczniom wzorców kulturowych jako alternatywy lansowanej ogólnie mało wartościowej muzyki tzw. rozrywkowej.
Nie była to jedyna atrakcja dnia. Korzystając ze sposobności wycieczkowicze udali się do Galerii Fotografii, na wystawę zdjęć autorstwa p. Bogdana Łopieńskiego, warszawskiego fotoreportera, członka Związku Polskich Artystów Fotografików, pt. "Czas przeszły dokonany".
Po swoim "królestwie" oprowadził uczniów kustosz galerii, artysta fotografik p. Andrzej Łada. Oprócz ciekawej prelekcji na temat oglądanych zdjęć, zapoznał również dzieci z tajnikami posługiwania się aparatem fotograficznym oraz sposobami uchwycenia w fotografii tego co piękne i wartościowe. Głównym celem wizyty w galerii fotografii było pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez wprowadzanie ich w szeroko pojętą kulturę.

W wycieczce wzięło udział 43 uczniów naszej szkoły.
Organizatorem wyjazdu na koncert i wystawę była nauczycielka muzyki p. Iwona Stańczak.
Współopiekunami panie: Anna Rybacka i Izabela Zaręba.

 


"Tańczyć każdy może" - pozalekcyjne zajęcia taneczne

Taniec stał się integralną częścią wychowania fizycznego. Należy zwrócić uwagę na wielostronny jego wpływ na osobowość młodego człowieka. Poprzez taniec uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Tańce towarzyskie bezsprzecznie przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie, umiejętności "dobrego znalezienia się", do nabrania ogłady towarzyskiej.
Ponieważ taniec ma duży wpływ na rozwój osobowości człowieka, wywołuje naturalną potrzebę zaspokojenia emocjonalnego oraz spełnia funkcję doskonalenia wielu cech motorycznych, powinien zajmować znaczące miejsce w funkcjonowaniu szkoły. Może być on doskonałą metodą realizowania zadań programu wychowawczego, zdrowotnego, profilaktycznego uzależnień, jak i wielu ścieżek edukacyjnych.

 • Prowadzone przeze mnie zajęcia taneczne odbywały się na zasadzie sobotnich, cotygodniowych dwu-godzinnych spotkań,
 • Realizowane były od marca do maja 2007 roku,
 • Uczestnikiem mógł być każdy chętny uczeń naszej szkoły
 • W trakcie spotkań uczniowie poznali dwa tańce: egipski taniec brzucha i włoski taniec ludowy - tarantela. Swe osiągnięcia zaprezentowali w czasie konkursów: Giełda Turystyczna - Przygoda w Kielcach (9 maja 2007) i Gminny Piknik Europejski w Szewnie (3 czerwca 2007).

Celem zajęć było doskonalenie postawy tanecznej, ale również moralnej i społecznej. umożliwiającej samorealizację oraz podejmowanie działań sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu i współpracy, która może przynieść pożyteczne efekty:

 • uświadomienie uczniom pozytywnej roli tańca, nie tylko współczesnego,
 • pobudzenie chęci głębszego poznania tańca jako dziedzictwa kulturowego narodu i świata,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i doskonalenia nabytych umiejętności,
 • wzmacnianie motywacji ucznia do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień,
 • wskazywanie uczniom możliwości rozwoju i odniesienia sukcesów,
 • wyzwalanie w uczniach zainteresowania witalną gotowością organizmu, która warunkuje jego życiowe osiągnięcia,
 • uświadamianie uczniom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych,
 • doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej,
 • rozwijanie płynności i estetyki ruchu,
 • kształtowanie ekspresji twórczej,
 • pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej,
 • wdrażanie do pracy w zespole, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy własnej i zespołowej,
 • kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.
mgr Izabela Zaręba

 


"I can do it" - zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego

Głównym celem zajęć było: doskonalenie umiejętności, poprawnego i swobodnego posługiwania się językiem angielskim, jako podstawową formą komunikacji międzynarodowej z jednoczesnym wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich.
Założeniem koła było: propagowanie języka angielskiego w mowie i piśmie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na słownictwo i gramatykę, wyrównywanie braków językowych, zachęcanie do pokonywania bariery językowej, poznanie historii, tradycji, zabytków, kultury, regionu świętokrzyskiego w języku angielskim, zapoznanie uczniów ze zwyczajami kulturowymi panującymi w Wielkiej Brytanii.
Spotkania odbywały się 1 - 2 razy w miesiącu dla chętnych uczniów. Najczęściej byli to uczniowie klas VI.

 


3 Lipca 2007r. - WAKACJE Z PIŁKĄ NOŻNĄ

W PSP Szwarszowice 3 lipca 2007 odbył się letni turniej sportowy - "Wakacje z piłką nożną".
Turniej ten był z cyklu zajęć sportowych - "Igrzyska na wesoło", realizowanych w ramach projektu - "Świętokrzyska kuźnia pomysłów".

Celem spotkania była promocja naszej szkoły, wspieranie aktywności poza lekcyjnej w czasie wakacji i popularyzacja piłki nożnej.
W turnieju wzięli udział uczniowie klas IV - VI oraz mieszkańcy Szwarszowic.

Punktem imprezy były zmagania chłopców. Zgłosiły się trzy drużyny w których znaleźli się uczniowie PSP Szwarszowice jak i mieszkańcy wsi. Ze względu na wakacyjną porę rozegrania turnieju frekwencja nie była wysoka. Nie dojechała drużyna z zaproszonej szkoły podstawowej z Podgórza. Trzy drużyny pięcioosobowe rozegrały mecze w' systemie "każdy z każdym". Pierwsze miejsce zajęła drużyna złożona z uczniów klasy VI. Kapitanem drużyny był Chodorek Michał. Drugie miejsce zajęła drużyna złożona z uczniów klasy V i IV. Natomiast na najniższym miejscu podium znaleźli się zawodnicy złożeni z mieszkańców wsi. Ale nie najważniejsze tutaj były miejsca na podium tylko dobra zabawa. Mecze przerywane były opadami atmosferycznymi, ale nie zakłóciło to przebiegu imprezy. Spragnieni zawodnicy mogli zaspokoić swoje pragnienie zimnymi napojami.

Na zakończenie imprezy" dzielni sportowcy" otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, chętnie pozowali również do wspólnych zdjęć.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali: Sebastian Chadała i Izabela Zaręba.

 


21 Czerwca 2007r. - Wycieczka do Bałtowskiego Parku Jurajskiego

Dnia 21 czerwca uczniowie klas: "0" i IV pod opieką pań: Renaty Podgórskiej i Izabeli Zaręby zwiedzili Bałtowski Park Jurajski.
Harmonogram wycieczki zawierał:

 • zwiedzanie Parku
 • zwiedzanie Muzeum Jurajskiego
 • zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego
Zwiedzanie Parku to podróż w czasie przez kolejne epoki dziejów Ziemi, od kambru po dzień dzisiejszy. Największą atrakcję stanowiły rekonstrukcje dinozaurów i innych wymarłych grup zwierząt. Na trasie zwiedzania znajdowały się liczne tablice z opisami poszczególnych dinozaurów i epok geologicznych dzięki czemu zwiedzanie Parku stało się doskonałą lekcją geologii i dziejów życia na Ziemi.

Od 28 września 2004 roku na terenie Bałtowskiego Parku Jurajskiego funkcjonuje Muzeum Jurajskie.
Wizyta w muzeum stanowiła kolejną atrakcję wycieczki. Tu zgromadzono ponad 300 skamieniałości z kraju i ze świata. W gablotach mogły obejrzeć m.in. tropy dinozaurów z Gór Świętokrzyskich, fragmenty kości i zęby dinozaurów z Maroka i pozostałości wielu innych wymarłych organizmów, które kiedyś zamieszkiwały nasza planetę. Wizyta w Muzeum stanowiła doskonałą lekcję o mieszkańcach mórz jurajskich - pełzających po dnie ślimakach i małżach, ryjących w mule jeżowcach, pływających w toni morskiej amonitach i belemnitach, przytwierdzonych do dna kolonijnych koralowcach.

Na zwiedzających czekał bogato wyposażony plac zabaw. Oprócz huśtawek, drabinek, karuzel i zjeżdżalni. Największym powodzeniem wśród dzieci cieszy się jednak konstrukcja linowa rozpięta na słupach przypominająca pajęczą sieć.
Po chwili odpoczynku na placu zabaw dzieci pod czujnym okiem opiekunów i przewodnika udały się na zwiedzanie otwartego niedawno zwierzyńca.
"Zwierzyniec Bałtowski" powstał na obszarze 40 ha naturalnego zbocza. Ostoja dzikiej zwierzyny bezpośrednio graniczy z trasami spacerowymi, szlakami rowerowymi i stokiem narciarskim. Obecnie zamieszkuje tu ponad 25 gatunków dzikich zwierząt. Uczniowie mogli zobaczyć wiele egzotycznych zwierząt: wielbłąda Alego, muflony, kozice, strusie, konie huculskie, daniele, majestatyczne jelenie Dybowskiego, dostojne stado bydła szkockiego, kozice śruborogie, alpejskie i górskie, alpaki, lamy, owce, koniki polskie, antylopy czy zabawne osły.

 


20 Czerwca 2007r. - Turniej sportowy "Wszystkie dzieci nasze są"

w PSP Szwarszowice 20 czerwca 2007 odbył się kolejny turniej sportowy - realizowany w ramach projektu - "Świętokrzyska kuźnia pomysłów".
Celem spotkania była promocja naszej szkoły, wspieranie aktywności poznawczej i twórczej. Organizując imprezy sportowe chcemy pokazać uczniom, że nauka sport i zabawa idą w parze i można bawić się wraz ze swoimi nauczycielami.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV - VI. Ogółem 13 uczniów.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach lekkoatletycznych:

 • bieg krótki na 60 metrów,
 • rzut piłeczką palantową z miejsca na odległość,
 • skok w dal metodą naturalną.

Po bardzo wyrównanym poziomie rywalizacji, ostatecznie:
I miejsce zajęli - Małgorzata Kwinta (kategoria dziewczęta), Krzysztof Mazurek (kat. chłopcy),
II miejsce - Patrycja Kozieł (kat. dziewczęta), Konrad Pietruszka (kat. chłopcy),
III miejsce - Wioleta Wielgus (kat. dziewczęta), Mateusz Żelazowski (kat. chłopcy)

Na zakończenie imprezy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz nagrody natomiast wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali: Sebastian Chadała i Izabela Zaręba.

 


18 Czerwca 2007r. - Wycieczka do rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego i Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach

Dnia 18 czerwca 2007r. uczniowie klas "O", I, II, III pod opieką pań: Renaty Podgórskiej, Joanny Puchały, Marzeny Kazimierskiej i Joanny Stawiarz uczestniczyli w jednodniowej wycieczce turystyczno krajoznawczej do Krzemionek.
Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy dzieci o regionie, zaznajomienie ich z ciekawymi miejscami oraz propagowanie turystyki zorganizowanej.
Uczniowie mieli możliwość zobaczenia i zwiedzenia Turystycznej Trasy Podziemnej wraz z wysłuchaniem ciekawego opowiadania przewodnika o życiu naszych przodków. Uczniowie uczestniczyli również w trzygodzinnych zajęciach muzealnych dotyczących zbieractwa, garncarstwa i łucznictwa.

Zajęcia były tak zaaranżowane, aby uczniowie czynnie uczestniczyli w pokazach. W ramach warsztatów uczniowie mogli wykonać miseczkę z gliny, spróbować jak wykonywano mąkę przy pomocy żarn oraz brali udział w konkursie łuczniczym (wszyscy uczniowie mieli możliwość strzelania z łuku).
W wycieczce uczestniczyło 43 uczniów.

 


15 Czerwca 2007r. - Moje wspomnienia z odbytego rajdu pieszego "VI Wędrówki Krajoznawcze-Oblęgorek 2007"

Celem zorganizowanego zajęcia było: wyzwalanie twórczej aktywności wśród uczestników rajdu, wzmocnienie więzi emocjonalnych z regionem, krajem, przekazanie pięknych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu świętokrzyskiego.
Rajd szlakiem: Kuźniaki, Góra Perzowa, Góra Sieniawska, Góra barania, Oblęgorek z Muzeum Henryka Sienkiewicza stworzył możliwość wykonania przez dzieci prac o bardzo zróżnicowanej tematyce.
Najwięcej powstałych prac dotyczyło krajobrazu regionu świętokrzyskiego, a zastosowana technika to malowanie farbami.
Wszystkie wykonane prace zostały wyeksponowane na forum szkoły.

Cały cykl zorganizowanych rajdów i związanych z nimi zajęć plastycznych umożliwi naszych uczniom udział w konkursie zorganizowanych przez PTTK pod hasłem "Rok szlaków SKKT -PTTK" zaplanowanym na miesiąc grudzień 2007r.
Ogółem w zajęciu wzięło udział 8 uczniów.
Spotkanie miało formę zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcie przygotowały: Anna Rybacka i Renata Podgórska

 


3 Czerwca 2007r. - Gminny Piknik Europejski

W dniu 3 czerwca uczniowie naszej szkoły pod opieką Izabeli Zaręby, Anny Dymanowskiej i Sebastiana Chadały wzięli udział w Gminnym Pikniku Europejskim, który odbył się w Szewnie.

Głównym celem imprezy było:

 • otwarcie na wartości kultur Europy,
 • kształtowanie poczucia wspólnego dziedzictwa z innymi narodami,
 • rozwijanie tożsamości europejskiej,
 • kształtowanie europejskiej świadomości historycznej przez eksponowanie
 • wydarzeń kluczowych dla Europy,
 • akceptacja europejskiej różnorodności,
 • rozwój współpracy między szkołami,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się, współpracy,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu dorosłych,
 • kształtowanie nawyków kulturalnego spędzenia czasu wolnego.

Podstawowym założeniem była prezentacja wybranego państwa należącego do Unii Europejskiej poprzez zaprezentowanie krótkiej historii państwa, prezentację potrawy narodowej, taniec narodowy, scenki z historii państwa.
Uczennice naszej szkoły w składzie: Angelika Mazur, Karolina - Ewa Niedbała, Patrycja Urban ubrane w tradycyjne karnawałowe stroje weneckie, poprzez ludową muzykę, taniec i słowo oraz tradycyjne potrawy przybliżyli zgromadzonej publiczności historię i kulturę Włoch. Naszym reprezentantkom dzielnie kibicowali koledzy i koleżanki ze szkoły a także rodzice.
Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów.

 


2 Czerwca 2007r. - "VI Wędrówki Krajoznawcze-Oblęgorek 2007"

"Gdzie znajdę słowa tak silne jak moja wdzięczność
Za tę ziemię i za wszystkie dary?"
Henryk Sienkiewicz

Tak brzmiało hasło przewodnie kolejnego rajdu: "VI Wędrówki Krajoznawcze-Oblęgorek 2007" zorganizowanego w dni 2.06. 2007r. przez Oddział PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim.
I tym razem uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach byli uczestnikami zorganizowanego rajdu.
Celem rajdu było nie tylko rozbudzanie pasji krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży , ale przede wszystkim: Obchody Roku Szlaków Turystycznych PTTK-u, obchody 100 rocznicy pierwszej zbiorowej wycieczki PTK-u ,poznanie Krainy Gór Świętokrzyskich oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza.

Rajd rozpoczął się przyjazdem wszystkich uczestników rajdu do miejscowości Kuźniaki. Stamtąd pieszo udaliśmy się w kierunku Góry Perzowej. Góry Perzowe tworzą rezerwat z bardzo ciekawymi pomnikami przyrody nieożywionej w postaci unikalnego układu skał tworzących rodzaj groty, gdzie znajduje się kaplica Św. Rozalii.

Dalej doszliśmy do Góry Sieniawskiej.
Kolejnym punktem naszej wędrówki było przejście szlakiem w kierunku Góry Baraniej. Jest to także rezerwat położony we wschodniej części Pasma Oblęgorskiego. Tu ochronie podlega kompleks leśny składający się głównie ze starodrzewu jodłowego i bukowego.
Końcowym punktem naszej wędrówki był Oblęgorek, gdzie mieści się Muzeum Henryka Sienkiewicza. Tu w Oblęgorku w 1900 r. społeczeństwo polskie ufundowało ze składek majątek dla naszego pisarza., z okazji 25 -lecia jego pracy literackiej. Po śmierci pisarza w 1958r. jego dzieci podarowały rezydencję państwu, w której niebawem powstało Muzeum Henryka Sienkiewicza.
Zwiedzając muzeum poznaliśmy nie tylko jego wygląd i wystrój pomieszczeń z czasów pisarza, ale także wystawę poświęconą jego twórczości literackiej.
Dla nas rajd ten był niezapomnianym przeżyciem nie tylko ze względu na przebytą trasę i możliwość poznania historii powstania Muzeum Henryka Sienkiewicza.
Wróciliśmy wzbogaceni o nową wiedzę i ciekawe uroki naszego regionu.
Opiekun rajdu: Renata Podgórska

 


1 Czerwca 2007r. - "Wszystkie dzieci nasze są..." Dzień Dziecka w Naszej Szkole

W dniu Ol.06.2007r. w PSP w Szwarszowicach odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach realizacji projektu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów, poświęcone integrowaniu klas oraz prezentowaniu osiągnięć dzieci.

W ramach uroczystości odbyły się: prezentacje artystyczne uczniów kl. O - III, pokaz w formie prezentacji multimedialnych stworzonych w oparciu o prace uczniów klas I, II, III na temat: "Moja okolica", "Moja szkoła i okolica", "Moja okolica w regionie świętokrzyskim wszystkich zachwyca", zabawy w gry integracyjne, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Gdzie mieszka świętokrzyska czarownica?", ognisko.
Organizatorzy: Joanna Puchała, Joanna Stawiarz, Marzena Kazimierska.

 


1 Czerwca 2007r. - "1 czerwca - radosne święto wszystkich dzieci."

Obchodzone od ponad pół wieku, święto "wszystkich dzieci" na stałe wpisało się w kalendarz dni świątecznych naszej szkoły. W kalendarzowym Dniu Dziecka oczekują one zwiększonej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji imprez i większej swobody. Przecież to ich dzień. Tęczowy dzień uśmiechu i radości, jeden z najważniejszych i najobfitszych w roku.
Tradycyjnie, co roku by uczcić ten "Dzień miłości" w naszej szkole zorganizowane zostały występy artystyczne klas 0- III.

Następnie pod kierunkiem p. mgr Izabeli Zaręby przeprowadzono "mini turniej sportowy". Uczestnikami byli starsi uczniowie naszej szkoły - klasy IV - VI. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swych umiejętności, zmagając się nietypowymi torami przeszkód -m.in. "ślizg węża", "kozłowanie piłki inaczej", "bieg z piłeczką".
Drużyny nie zapominając o zasadach "fair play" rywalizowały ze sobą przy gorącym dopingu ze strony kibiców.

Na zakończenie rozdano uczestnikom pamiątkowe dyplomy.
W mini turnieju wzięło udział 40 osób.

Przywykliśmy do komercyjnych obrazków promiennie uśmiechniętych dzieci, tych całkiem maleńkich i tych dużych, patrzących na nas z reklam, okładek pism i książek, ekranów i monitorów.

Pamiętajmy jednak, że dziś każdy dzień jest dniem dziecka.

Ze swej strony życzę wszystkim dzieciakom, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej!

mgr Izabela Zaręba

 


30 Maja 2007r. - "Spotkanie ze sławą"

Wśród priorytetowych zadań Koła artystycznego znalazło się zorganizowanie edukacyjnego koncertu muzycznego pod nazwą "Fair play".
Zespół "Fair play" okazał się prawdziwą perełką wśród zawodowców, a ich profesjonalne przygotowanie, poparte wieloletnią pracą gwarantem sukcesu.
Zespół wystąpił w naszej szkole z ponad godzinnym koncertem, który był podsumowaniem cyklu warsztatów muzycznych:

 1. Tajemnice muzyki, czyli to co piękne w brzmieniu gitary.
 2. Grające bębny.
 3. Śmiech, klawisze i guziki, czyli co nieco o akordeonie.
 4. Dźwięczne struny - technika gry na gitarze basowej.

W koncercie i warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uroczystość zaszczycił swą obecnością Wójt Gminny Bodzechów Jerzy Murzyn oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Wszystkich połączyła muzyka, śpiew i wspólna zabawa.

Celem zorganizowania koncertu było umożliwienie uczniom kontaktu z profesjonalną sztuką, przygotowanie młodego człowieka do świadomego odbioru muzyki, jako źródła radości, zadowolenia i satysfakcji, poznanie budowy, brzmienia, techniki gry na poszczególnych instrumentach, oraz dorobku artystycznego zespołu "Fair play".
Muzyczne spotkanie było niewątpliwie atrakcją i silnym przeżyciem dla wszystkich miłośników muzyki.
Organizatorami spotkania byli: I. Stańczak oraz A. Dymanowska

 


25 Maja 2007r. - Wycieczka do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach - "Śladami Żelaznych Korzeni".

Dnia 25 maja 2007 uczniowie klasy IV pod opieką Izabeli Zaręby i Sebastiana Chadały uczestniczyli w Pikniku Archeologicznym odbywającym się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie historii starożytnej ziem polskich, przedstawienie problematyki hutnictwa starożytnego, jako szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim, zwrócenie uwagi mieszkańców regionu na istotny aspekt historii ich "małej ojczyzny" i potrzebę ochrony archeologicznych dóbr kultury. Odwołanie się do wrażliwości estetycznej odbiorców poprzez odpowiednią aranżację i realizację całości widowiska.
Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swej wiedzy w zakresie starożytnego hutnictwa przy piecach dymarskich. Zobaczenia na własne oczy w jaki sposób obradował wiec "barbarzyński". Przyjrzenia się wejściu rzymskiej legacji z komentowanym pokazem szyków bojowych i uzbrojenia legionistów ,oglądania prezentacji starcia zbrojnego barbarzyńców z legionistami rzymskimi poprzedzonej krótkim omówieniem kontaktów militarnych pomiędzy Barbaricum a Imperium Rzymskim i porównaniem uzbrojenia: obejrzenia prezentacja rozbicia pieca dymarskiego i wydobycia łupki żelaznej z komentarzem dot. starożytnego hutnictwa.

W czasie indywidualnego zwiedzania "ARCHEO PARKU" obejrzeli warsztaty: tkacki, obróbki kości i rogu i stanowiska: garncarskie, obróbki skóry, brązownictwa i złotnictwa, plecionkarstwa, obróbki bursztynu, produkcji smoły drzewnej, wytwarzania szklanych paciorków, stanowisko łucznicze, rzymską legację - prezentacje uzbrojenia i życia codziennego legionistów rzymskich.
Większość stanowisk była zaaranżowana w ten sposób, by umożliwić zwiedzającym uczestnictwo w pokazie, tj. próby samodzielnego wykonywania prezentowanych czynności. W ramach warsztatów uczniowie mogli m.in. wypróbować swoje siły obsługując miech dymarski, krusząc rudę drewnianym młotkiem. Stanowisko łucznicze i obóz legionistów rzymskich umożliwiają próby strzelania z łuku. Nie omieszkali również skosztować pradziejowej strawy, ulepić własnoręcznie gliniane naczynie.
Dzięki prezenterom, którymi są archeolodzy, historycy, metalurdzy, studenci, konserwatorzy zabytków i pasjonaci archeologii doświadczalnej proponowana "wycieczka w przeszłość" pozwoliła na autentyczne "dotknięcie" odległej w czasie rzeczywistości.
Liczba uczestników: 17 osób

 


23 Maja 2007r. - Dzień czytelniczy - "Cała szkoła czyta dzieciom utwory Brzechwy"

W dniu 23 maja w bibliotece szkolnej odbył się dzień czytelniczy pod hasłem "Cała szkoła czyta dzieciom", dla klas "O" - III.
Zajęcia prowadzone były przez uczniów klasy VI, a zorganizowane z inicjatywy bibliotekarki szkolnej Marzeny Rdzanek i nauczycielki j. polskiego Marzeny Wilczyńskiej.
Celem tego spotkania było: zapoznanie z pracą w bibliotece, zasadami korzystania z książek i zachowania w bibliotece ,a także poznanie niektórych utworów Jana Brzechwy, umiejętności słuchania i wyciągania wniosków.
Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 50 dzieci. Organizatorami spotkania były: Marzena Rdzanek, Marzena Wilczyńska.

 


17 Maja 2007r. - "VIII Rajd Legionowym Szlakiem" - zajęcia plastyczne

Odzwierciedlając swoje wrażenia po przebytym pieszym rajdzie pod hasłem "VIII Rajd Legionowym Szlakiem" nasi piechurzy spotkali się na zajęciu plastycznym w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Celem zorganizowanego zajęcia było: przede wszystkim zaprezentowanie swoich spostrzeżeń poczynionych podczas rajdu poprzez swoją inwencję twórczą, utrwalenie wiadomości dotyczących poznawanych miejsc, budzenie więzi emocjonalnej z regionem, krajem oraz podtrzymywanie więzi koleżeńskich.

Tematyka powstałych prac była bardzo zróżnicowana, począwszy od miejsc pamięci narodowej, skończywszy na budowlach, w tym zamku w Krzyżtoporze. Najwięcej osób tworzyło pracę techniką malarską.
Ogółem w zajęciu wzięło udział 9 uczniów. Wszystkie powstałe prace były zgodne z trasą rajdu. Najmilszym akcentem całego spotkania była informacja przekazana przez nasze dzieci, że wszyscy oni wyrażają ochotę uczestnictwa w kolejnym rajdzie.
Organizatorzy zajęcia: Anna Rybacka Renata Podgórska

 


17 Maja 2007r. - Z wizytą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szewnie

W dniu 17 maja 2007 roku uczniowie klasy IV i V na zaproszenie pani kierownik Iwony Lipki odwiedzili Gminą Bibliotekę Publiczną w Szewnie.
Celem tego spotkania było poznanie pracy bibliotekarki, poznanie warsztatu informacyjnego i zbiorów, zasady korzystania z katalogów i kartotek.
Spotkanie dzieci z pracownikami biblioteki stały się tradycją szkolną. Uczniowie chętnie odwiedzają bibliotekę, wypożyczają książki, rozmawiają z pracownikami, poznają ciekawe pozycje w czytelni.
Ogółem w wycieczce uczestniczyło 31 uczniów.

Natomiast w dniu 24 maja 2007 roku uczniowie klasy VI na zaproszenie pani Bożeny Grzeszczuk odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowcu Św.
Celem tego spotkania było poznanie pracy bibliotekarza, poznanie warsztatu informacyjnego i zbiorów, zasad korzystania z katalogów i kartotek.
Spotkanie dzieci z pracownikami biblioteki stały się tradycją szkolną. Uczniowie chętnie odwiedzają bibliotekę, wypożyczają książki, rozmawiają z pracownikami, poznają nowości wydawnicze.
Opiekunowie wyjazdów: mgr Marzena Rdzanek i mgr Marzena Wilczyńska

 


12 Maja 2007r. - "VIII Rajd Legionowym Szlakiem-Beradz 2007"

Dwunastego maja 2007r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w pieszym rajdzie pod przewodnim hasłem: "VII Rajd Legionowym Szlakiem -Beradz 2007"
Celem zorganizowanego rajdu było: oddanie hołdu Legionistom walczącym w 1915 r. pod Konarami, poznanie postaci Józefa Piłsudskiego- twórcy I Brygady Legionistów, odwiedzenie miejsc związanych z "Bitwą pod Konarami", obchody 80-lecia wytyczenia pieszych szlaków turystycznych przez oddział PTTK w Ostrowcu, propagowanie turystyki kwalifikowanej oraz rozbudzanie pasji krajoznawczych.

Rajd rozpoczął się przejazdem wszystkich uczestników do miejscowości Klimontów. Tam każda grupa rajdowa otrzymała "Karty turysty' , w których zawarte były pytania związane z całą trasą rajdową .Pytania dotyczyły historii miejsc ujętych w trasie rajdu, najważniejszych postaci i dat historycznych.
W Klimontowie zwiedziliśmy monumentalną barokową kolegiatę św. Józefa, która została ufundowana przez kanclerza Jerzego Ossolińskiego, a wzniesiona na planie elipsy, o dwuwieżowej fasadzie według projektu włoskiego Wawrzyńca Senesa.
Obecnie kolegiata ta pełni rolę kościoła parafialnego.
Następnie zwiedziliśmy podominikański zespół klasztorny z początku XVII w. fundacji Zbigniewa Ossolińskiego.

Dalej pieszym szlakiem ruszyliśmy w kierunku Gór Pęchowskich , Beradza, Płaczkowic i Konar, gdzie odwiedziliśmy mogiły legionistów poległych w walkach w 1915 r. pod wodza Józefa Piłsudskiego. Wysłuchaliśmy historii związanej z tymi miejscami, zapaliliśmy znicze oraz minutą ciszy złożyliśmy hołd wszystkim poległym.
Z miejscowości Konary autokarami dojechaliśmy do Ujazdu. Tam zwiedziliśmy Zamek Krzyżtopór, który został wzniesiony z fundacji wojewody sandomierskiego-Krzysztofa Ossolinskiego w pierwszej połowie XVII w. również przez znanego budowniczego Wawrzyńca Senesa.
Symbolizując trwanie w czasie rodu Ossolińskich budowla ta miała mieć: tyle okien ile dni w roku, tyle komnat ile tygodni, tyle wielkich sal, ile miesięcy, tyle baszt ile pór roku.
Końcowym punktem było ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz podsumowanie wiedzy zdobytej podczas całego rajdu.
Najlepsi "słuchacze" otrzymali nagrody w postaci albumów, mazaków, kredek.
Nasze uczennice Kinga Wąsik oraz Ewelina Bieńkowska uzyskując maksymalną ilość punktów również otrzymały nagrody. Dodatkowo każdy uczestnik rajdu otrzymał plakietkę rajdu, a cała grupa kolorowy plakat turysty i książkę "Krzyżtopór -zamek w Ujeździe" Dodatkowym plusem całego rajdu były ciekawe krajobrazy i piękna wiosenna pogoda.
Rajd zakończył się przejazdem autokarem do Ostrowca.

W rajdzie uczestniczyło 14 uczniów naszej szkoły.
Opiekunami rajdu były: Renata Podgórska i Anna Rybacka

 


10 Maja 2007r. - Konkurs na album "Poznaj moją okolicę"

W dniu 10 maja 2007r. ogłoszono wyniki i przyznano nagrody w konkursie na album "Poznaj moją okolicę" dla uczniów kl. IV. Uczniowie wykonali albumy związane ze swoją miejscowością i regionem. Zbierali zdjęcia, wycinki prasowe, mapki, przeprowadzali wywiady z ciekawymi ludźmi.
Celem tego konkursu było poznanie naszej okolicy i naszego regionu. Praca w grupach pozwalała na wspólne planowanie czynności i dobrą organizację. W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawkę prac uczniów pod hasłem: "Co warto zobaczyć?".
Ogółem w konkursie uczestniczyło 13 uczniów pod kierunkiem Marzeny Wilczyńskiej i Marzeny Rdzanek.

 


9 Maja 2007r. - Konkurs Wojewódzki - Giełda Turystyczna "Przygoda"

Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu, wytrwałości, poświęceniu i ciężkiej pracy uczniowie PSP Szwarszowice zajęli II miejsce w eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się 9 maja w Wojewódzkim domu Kultury w Kielcach.
Podobnie jak w roku poprzednim młodzież szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych prezentowała swój region w kategorii: "Region w zmysłach" natomiast szkoły podstawowe w kategorii - "Świat w zmysłach" przedstawiały wybrany kraj świata.
Jako jedyna szkoła z powiatu ostrowieckiego po raz drugi czoła temu trudnemu przedsięwzięciu stawiła Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach.

Tym razem uczniowie pod opieką Izabeli Zaręby, Anny Rybackiej i Sebastiana Chadały postanowili przybliżyć kulturę, historię i zabytki Egiptu poprzez architekturę najciekawszych budowli, foldery i plakaty atrakcji turystycznych. Barwnymi strojami i oryginalnymi egipskimi potrawami "Egipcjanki ze Szwarszowic" kusiły publiczność do odwiedzenia ich stoiska.
Niezwykłe emocje wśród publiczności wzbudził gorący taniec brzucha wykonany przez niezwykle uroczy kwintet w składzie: Angelika Mazur, Ewelina Brociek, Karolina Elżbieta Niedbała, Agnieszka Haraźny, Magdalena Niedbała.
Prezentując Egipt uczennice i uczniowie naszej szkoły promowali również Gminę Bodzechów. Zachęcały do odwiedzenia swojej miejscowości, gminy, ukazując jej atrakcje. Przechodnie otrzymywali foldery i ulotki prezentujące walory turystyczne naszej gminy.

Biorąc udział w Konkursie "Żywioły kultur" uczniowie w składzie: Karolina- Ewa Niedbała, Adrianna Kaczmarczyk, Karolina Kłonica, Ewelina Brociek, Agnieszka Haraźny, Michał Chodorek, Krzysztof Mazurek, Grzegorz Pakuła, Łukasz Galec, Sebastian Kryj poprzez muzykę, taniec i słowo wykazali się niezwykłą aktywnością na rzecz małej ojczyzny. Ubrani w tradycyjne świętokrzyskie stroje przybliżyli zgromadzonej w Wojewódzkim Domu Kultury, publiczności stary . słowiański obrządek "Sobótka - czyli wianki świętojańskie" -związany z letnim przesileniem Słońca, obchodzonego w najkrótszą noc w roku - z 23 czerwca na 24 czerwca. Przeprowadzane w jej trakcie zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj.

Dodatkową atrakcją była degustacja tradycyjnych potraw regionalnych oraz kraju Egiptu.

 


2 Maja 2007r. - X Turniej Rycerski w Iłży

Dnia 2.05.2007 uczniowie klasy IV uczestnicząc w X Turniej Rycerski na zamku w Iłży przenieśli się w tajemnicze, barwne i fascynujące XIII stulecie. Do epoki zakutych w stal wojowników, którzy ścierając się w walce na polach bitew, pisali swą historię mleczem Stali się świadkami widowiskowych, konnych i pieszych zmagań kwiatu europejskiego rycerstwa. Z niezwykłym zainteresowaniem obserwowali zmagania łuczników przybyłych z całej Polski oraz z zagranicy. Mieli niepowtarzalną okazję przyjrzenia się z bliska pokazom konnym w wykonaniu Książęcej Drużyny - jednej z najlepszych konnych grup odtwórstwa historycznego w Polsce. Obserwowali liczne konkurencje rycerskie, takie jak zbieranie wianków włócznią, najazdy na saracena; pokazy łucznictwa konnego, pokazy elementów woltyżerki oraz kadryla.
Spacerując po wiernie odtworzonym obozowisku rycerskim, z bliska przyjrzeli się jak wyglądało życie rycerzy oraz ich świty podczas wypraw wojennych.

Na własne oczy przekonali się jak na co dzień żyli ludzie w czasach, gdy po zmroku świat rozświetlał jedynie ogień. Na podzamczu obserwowali barwne miasteczko, gdzie odbywał się największy dotąd jarmark historyczny, w którym kupcy, handlarze i rzemieślnicy z Polski i zagranicy wystawiali swe kramy, dali popis swym umiejętnościom wytwórczym.
Dodatkowo czas umilał zespół grający muzykę, przy jakiej osiemset lat temu, bawiono się i ucztowano.
Celem wycieczki było wdrażanie uczniów do czynnego wypoczynku, poznawanie atrakcji turystycznych, historycznych naszego regionu. Opiekę nad grupa sprawowali: Izabela Zaręba i Sebastian Chadała.

 


29 Kwietnia 2007r. - Konstytucja 3 Maja

Dna 29.04.2007r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy VI pod kierunkiem p. I. Zaręby, M. Wilczyńskiej, I. Stańczak.
Młodzież przedstawiła wiersze i piosenki związane z Konstytucją 3 Maja.

 


27 Kwietnia 2007r. - LOGO Naszej Szkoły w Świętokrzyskiej Kuźni Pomysłów

W celu integracji poczynań naszego regionu Szwarszowic w zakresie realizacji projektu "Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów" w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach odbył się konkurs plastyczny pod hasłem: "Logo Szwarszowic do projektu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów".

Zamierzeniem zorganizowanego konkursu było przede wszystkim: włączenie, oddanie symboliki regionu Szwarszowic w działania związane z projektem, rozwijanie inwencji twórczej i pomysłowości, wzmacnianie więzi emocjonalnej z regionem.

Ogółem w konkursie wzięło udział 11 dzieci w wieku od 10 do 13 lat.

Jury w składzie: Iwona Stańczak, Renata Podgórska, Anna Rybacka wybierając najciekawsze prace kierowało się następującymi kryteriami regulaminowymi:

 1. Zgodność pracy z tematem konkursu.
 2. Pomysłowość.
 3. Estetyka wykonanej pracy.

Jednogłośnie I miejsce zostało przyznane uczennicy Adriannie Kaczmarczyk - kl. VI
II miejsce - Magdalenie Karcz z kl. V
oraz III miejsce - Wioletce Wielgus kl. IV

Zdobywczynie czołowych miejsc zostały nagrodzone dyplomami i słodyczami, pozostali uczestnicy słodyczami.
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: mgr Renata Podgórska i mgr Anna Rybacka

 


27 Kwietnia 2007r. - III Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Regionalnej

W tym dniu w Społecznym Domu Kultury "Malwa" w Ostrowcu Św. odbył się konkurs recytatorski dla uczniów w grupach z kl. III - IV; z kl. V - VI.
Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowanie poezją i jej popularnością wśród dzieci. Zapoznanie z twórczością poetów i pisarzy naszego regionu.
Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Koła Teatralnego: Krzysztof Mazurek kl. VI, Magdalena Niedbała kl. VI, Bartosz Kaczmarczyk kl. IV pod kierunkiem Marzeny Wilczyńskiej.

 


27 Kwietnia 2007r. - Wycieczka do rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego i Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach

Dnia 27 -04-2007 na zaproszenie dyrektora Rezerwatu w Krzemionkach uczniowie klas IV i VI mieli okazję do zwiedzania terenu rezerwatu - jednego z największych tego typu w Europie Pomnika Historii.
Celem wycieczki było: zwiedzanie prahistorycznych kopalni kamienia pasiastego i rezerwatu przyrodniczego oraz uczestnictwo w lekcjach w utworzonej rekonstrukcji wiosce neolitycznej. Ogółem uczestniczyło w wycieczce 16 osób pod opieką I. Zaręby, S. Chadały.

 


26 Kwietnia 2007r. - "Artystyczny ślad" - Wycieczka do Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św.

Już sama nazwa "Grupa10" zaintrygowała uczennice klasy V i VI, które z zadowoleniem przyjęły propozycję wyjazdu na wystawę prac tajemniczej Grupy.
Ostrowiecka "Grupa 1O" rozpoczęła swą działalność latem 1975 roku. W jej skład weszli artyści profesjonalni i nieprofesjonalni, uprawiający malarstwo, rzeźbę, grafikę, tkactwo oraz fotografię artystyczną.
Jak doszło do jej powstania i jaki ślad swej działalności pozostawili po sobie twórcy, dowiedziały się uczennice naszej szkoły, podczas zwiedzania sal BWA.
Na wystawie zaprezentowano ponad 100 prac, powstałych w latach 1975 -1996.
Najbardziej podobały im się pejzaże i kwiaty. Największe zaciekawienie wzbudziły kopie didgeridoo, najstarszych na świecie instrumentów dętych i pierwotne instrumenty perkusyjne. Dziewczęta miały również okazję spróbować swych sił i zabawiać się w twórców. Celem wyjazdu do BWA było: poznanie twórczości artystów, tworzących przez lata ostrowieckie środowisko plastyczne, poznanie technik ich działalności, pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze i wyrabianie otwartej postawy wobec sztuki.
Wyjazd zorganizowała p. Iwona Stańczak.

 


25 Kwietnia 2007r. - Impreza sportowa pt. "WIELKANOCNE ZABAWY"

W PSP w Szwarszowicach 25 kwietnia 2007r. odbyła się impreza sportowa realizowana w ramach projektu "Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów".
Celem imprezy była promocja naszej szkoły oraz propagowanie różnych form aktywności ruchowej. W imprezie udział wzięli uczniowie klas IV - VI.
Pierwszym etapem imprezy były zawody gimnastyczne.
Jako pierwsi w zmaganiach uczestniczyli uczniowie klas IV. Prezentowali ścieżkę gimnastyczną składającą się z poznanych na zajęciach W -F elementów gimnastycznych.
Kolejnym punktem imprezy była prezentacja układu tanecznego przy dowolnej muzyce. W tych zmaganiach tanecznych wystąpiło 6 drużyn przedstawiających bardzo wysoki poziom. I miejsce zajęły: Angelika Mazur, Niedbała Magdalena, Haraźna Agnieszka, Karcz Magdalena, Ewelina Brociek.

Przyznaliśmy również drugie I miejsce duetowi: Ewelina Brociek, Niedbała Magdalena za wspaniały show. Na drugim miejscu uplasowały się: Kaczmarczyk Adrianna, Kaczmarczyk Roksana oraz Bieńkowska Ewelina. Zaś III miejsce przypadło Elżbiecie Karolinie Niedbale, Ewie Karolinie Niedbale z klasy IV.

Po zmaganiach tanecznych przyszedł czas na zawody " siatko-nogi" rozgrywane na boisku szkolnym. Udział w nich wzięły trzy drużyny (w jednej z nich wystąpiła Izabela Zaręba).
Na zakończenie imprezy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 


25 Kwietnia 2007r. - Dzień Ziemi

Dnia 25.04.2007r. odbyła się uroczysta akademia środowiskowa z okazji Światowego Dnia Ziemi.
Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz przedstawiciele Hutniczego Koła Łowieckiego "Dudek", którzy opowiadali o swojej pracy a także przedstawili zgromadzone eksponaty łowieckie.
Na uroczystości przyznano dyplomy i nagrody w konkursie literackim pod hasłem "Chroń przyrodę".

 


24 Kwietnia 2007r. - 25 wieczór poezji "Minuta ciszy po Januszu Korczaku trwa"

W dniu 24.04.2007r. odbył się w naszej szkole kolejny wieczór poezji. Przygotowania do przedstawienia trwały w czasie zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła Teatralnego "Oczajdusza".
Głównym celem spotkania było przybliżenie postaci Janusza Korczaka - wychowawcy, lekarza, polityka, uczonego, opiekuna dzieci.
Młodzi "artyści" poprzez poezję i muzykę opowiedzieli o życiu, twórczości, działalności Janusza Korczaka.
W uroczystości uczestniczyli uczniowie, zaproszeni rodzice i nauczyciele.
Inicjatorami uroczystości były: Marzena Wilczyńska, Marzena Rdzanek , Iwona Stańczak.

 


21 Kwietnia 2007r. - Śladami zabytków historycznych i atrakcji przyrodniczych naszego regionu

Dnia 21 kwietnia uczniowie klasy IV wyruszyli na pełny emocji rajd pieszy, by podążać śladami zabytków historycznych i atrakcji przyrodniczych naszych najbliższych okolic.

Trasa przebiegała przez następujące miejscowości - Szwarszowice - Kosowice - Momina - Stryczowice - Broniszowice - Mirkowice - Szwarszowice.

Rajd rozpoczęliśmy od zwiedzania szwarszowickiego wiatraka z lat 1880-1885, będącego dumą i największą atrakcją Szwarszowic. Dzięki uprzejmości p. Kaczmarskiego mieliśmy okazję podziwiać autentyczne wyposażenie wiatraka oraz oryginalne ludowe narzędzia do obróbki zboża i kaszy a także wysłuchać historii jego powstania.

Ze Szwarszowic udaliśmy się do miejscowości Kosowice, której początki datuje się na wiek XV. W miejscowości tej zwiedziliśmy znajdujący się niestety w stanie ruiny dwór wybudowany około 1840 roku. Podziwiając otaczającą nas przyrodę, głębokim wąwozem udaliśmy się do pobliskiej miejscowości- Mominy, której historia sięga początków średniowiecza. Miejscowość ta położona na starym piastowskim szlaku od XI wieku stanowiła ośrodek szerzenia wiary chrześcijańskiej. Świadectwem tego jest znajdujący się tu kościół, pod wezwaniem świętego Wojciecha. Pierwsze zapiski o świątyni pochodzą dopiero z XIV wieku, ale według źródeł murowany kościół stał tu znacznie wcześniej. Obecny wygląd zawdzięcza dzięki przebudowom.Z Mominy udaliśmy się do kolejnej równie atrakcyjnej miejscowości Stryczowice. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w młynie.

Okolice Stryczowic są miejscem gdzie kilka lat temu odkryto megalityczne budowle z epoki kamienia, takie nasze małe Stonehenge.

Po niemałym wysiłku przyszedł czas na odpoczynek. Dzięki uprzejmości pani Ewy Urban mieliśmy możliwość zorganizowania ogniska.

Po chwili wytchnienia i relaksu udaliśmy się w dalszą trasę tym razem wzdłuż rzeczki do Broniszowic, miejscowości której początki osadnictwa sięgają neolitu. Potwierdza ten fakt odkryty tu megalityczny grobowiec. Z kolei w czasie okupacji niemieckiej miejscowość ta zasłynęła z punktu produkującego broń maszynową o nazwie" bechowce" zorganizowanego przez Bataliony Chłopskie. Następnie podziwiając piękne, niezwykle urokliwe widoki drogą wiodącą przez Mirkowice, wieś z 1470 r., wróciliśmy do szkoły.

Głównym założeniem rajdu zorganizowanego przez mgr Izabelę Zarębę, Sebastiana Chadałę i Ewę Urban była popularyzacja turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku na łonie przyrody, poznawanie piękna otaczającej nas przyrody, poznawanie atrakcji przyrodniczych i zabytków historycznych naszej okolicy.

 


31 Marca 2007r. - "Jarmark Wielkanocny" w Bodzechowie

Do tradycji Gminy Bodzechów należy zaliczyć coroczne organizowanie przedświątecznego "Jarmarku Wielkanocnego". W tym roku zaszczyt ten przypadł szkole w Bodzechowie.
Uczniowie naszej szkoły po raz drugi mieli okazję uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
Podczas IV Jarmarku, mieliśmy okazję podziwiać twórczość artystyczną, rękodzielniczą i kulinarną Kół Gospodyń Wiejskich z całej Gminy.
Ponadto organizatorzy przygotowali również stanowiska dla uczniów szkół Gminy Bodzechów, na których młodzi" artyści" mieli okazję zaprezentować uczestnikom jarmarku, gościom wykonane przez siebie prace o tematyce wielkanocnej.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IV - Angelika Mazur, Karolina Elżbieta Niedbała i Magdalena Żądło. W trakcie jarmarku nie tylko prezentowały ale również sprzedawały prezentowane prace.
Zarobione podczas jarmarku pieniądze zostały przeznaczone na dofinansowanie oryginalnych strojów egipskich, zakupionych przez p. Katarzynę Rybacką z przeznaczeniem na konkurs "Giełda Turystyczna Przygoda" w Kielcach.

 


30 Marca 2007r. - Moje wspomnienia z XXXIV Rajdu Primaaprlilisowego Dębno 2007 - zajęcia plastyczne

Celem zorganizowanego zajęcia było przedstawienie w różnych technikach spojrzenia na piękno naszego regionu,w oparciu o spostrzeżenia poczynione po odbyciu XXXIV Rajdu Primaaprlilsowego Dębno 2007 oraz uświadomienie wartości własnego dziedzictwa kulturowego i regionalnego.

Nasze zajęcia rozpoczęłyśmy od przypomnienia trasy rajdu, najciekawszych miejsc i wiadomości, które uzyskałyśmy od naszego przewodnika. Pozwoliło to naszym uczestniczkom dokonać wyboru tematyki powstałej pracy. A tematyka powstałych prac była bardzo zróżnicowana począwszy od krajobrazów skończywszy na historycznych budowlach.

Podsumowaniem naszych zajęć była prezentacja wykonanych prac oraz wręczenie dyplomów uczestnictwa dla wszystkich naszych podopiecznych.
W zajęciu wzięło udział 6 uczennic.

Opiekunami zorganizowanego zajęcia były: mgr Anna Rybacka i mgr Renata Podgórska.

 


30 Marca 2007r. - "Od gór do morza" - Występ artystyczny przygotowany przez oddział "O"

Wśród przewodnich zamierzeń wytyczonych w realizację programu dla dzieci 6-letnich jest m. in. budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu i elementów miejscowego folkloru, budzenie przynależności narodowej (mówimy po polsku), jesteśmy Polakami, nasza wieś i miasto-Polska, rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju i regionu ze zwróceniem uwagi na różnorodność regionów oraz wzbogacanie życia kulturalnego szkoły, środowiska poprzez działalność artystyczną.

Doskonałą okazją do realizacji tych zamierzeń stał się pomysł opracowania dla naszych najmłodszych dzieci montażu słowno-muzycznego pod hasłem "Od gór do morza".

Praca nad przygotowaniem dzieci trwała dobre dwa miesiące. Dzieci poprzez wiersze i piosenki tematycznie związane z danym miejscem "podróżowały" przez Polskę.

Wiersze przeplatane były pięknymi piosenkami, pieśniami i przyśpiewkami z dodatkiem ciekawych układów tanecznych. Cały repertuar dotyczył takich miejsc naszego kraju jak: Zakopanego, Śląska, Krakowa, regionu świętokrzyskiego i naszej miejscowości Szwarszowic, Warszawy, Gdańska, Morza Bałtyckiego oraz rzeki Wisły. Wiersze podkreślały: znaczenie i urok tych miejsc, piękno mowy ojczystej i kraju, godła i barw narodowych.

Dodatkowym elementem całego przedstawienia były piękne, kolorowe regionalne stroje oraz scenografia dla całej uroczystości-kontury Polski z pięknymi krajobrazami tych miejsc o których była mowa w wierszach.

W przedstawieniu wzięło udział 15 dzieci z grupy "O".
Na przygotowaną uroczystość zostali zaproszeni: rodzice, dyrektor, grono pedagogiczne, dzieci z pozostałych klas oraz wszyscy inni pracownicy szkoły.
Gromkie brawa i podziękowania złożone przez pana dyrektora i rodziców świadczyły ,że całość przedstawienia wszystkim bardzo się podobała.

Montaż muzyczno-taneczny został opracowany przez Iwonę Stańczak Montaż słowny został opracowany przez Renatę Podgórską

 


21 Marca 2007r. - XXXIV Rajd Primaaprilisowy Dębno 2007

31 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rajdzie " XXXIV Rajdzie Primaaprilisowym Dębno 2007". Rajd został zorganizowany w celu zaakcentowania obchodów 80lecia wytyczenia pierwszych szlaków turystycznych przez Oddział PTTK w Ostrowcu Św. Celem rajdu było: poznanie piękna krajobrazu Gór Świętokrzyskich, powitanie wiosny w ciekawym, nowym plenerze, propagowanie turystyki oraz rozbudzanie u dzieci pasji krajoznawczych. Wędrówkę zaczęliśmy od zwiedzania gotyckiego Kościoła w Świętomarzy. Dzieci poznały legendy związane z miejscowościami Świętomarz oraz Tarczek. Następnie ruszyliśmy trasą Krajków - Grabków w kierunku Dębna. Na mecie rajdu uczniowie poznali legendy związane z Dębnem.

Końcowym akcentem było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Poszczególne grupy uczestniczące w rajdzie brały również udział w konkursie wiedzy zdobywanej w trakcie całego marszu. Pytania zawarte w "karcie konkursowej" związane były z przebytą trasą , z informacjami przekazywanymi przez naszego przewodnika: legendami, historycznymi datami i postaciami. Podsumowaniem konkursu było rozdanie map turystycznych dla najlepszych słuchaczy. Dodatkowo każdy uczestnik rajdu otrzymał plakietkę "XXXIV Rajd Primaaprilisowy Dębno 2007".

Ogółem nasz grupa liczyła 12 osób i dwóch opiekunów: mgr Anna Rybacka i mgr Renata Podgórska.

 


21 Marca 2007r. - Turniej sportowy z okazji pierwszego dnia wiosny "Razem łatwiej"

W PSP Szwarszowice 21 marca 2007 odbył się wiosenny turniej sportowy "Razem łatwiej". Turniej ten rozpoczął cykl zajęć sportowych - "Igrzyska na wesoło", realizowanych w ramach projektu -"Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów", do którego przystąpiła nasza szkoła.

Celem spotkania była promocja naszej szkoły, wspieranie aktywności poznawczej i twórczej. Organizując imprezy sportowe chcemy pokazać uczniom, że nauka sport i zabawa idą w parze i można bawić się wraz ze swoimi nauczycielami.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV - VI (45 osób). Pięcioosobowe drużyny wybrane przez poszczególne klasy z doskonałym rezultatem zmagały się z pytaniami dotyczącymi historii sportu. Niezwykłe emocje budził wśród uczestników konkurs kalambury. Mistrzami odgadywania haseł sportowych okazała się najmłodsza grupa uczestników z klasy IV.

 

Po bardzo wyrównanej grze, ostatecznie I miejsce zajęli uczniowie z klasy VI, II zawodnicy z klasy V wyprzedzając minimalnie drużynę z klasy IV.

Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali: Sebastian Chadała i mgr Izabela Zaręba.

 


21 Marca 2007r. - Pierwszy Dzień Wiosny

Tego dnia, nasza szkoła witała wiosnę. Uczniowie pożegnali zimę, paląc przygotowane wcześniej marzanny. Pomimo, że padał deszcz, nie zrażaliśmy się i wytrwale wypatrywaliśmy oznak wiosny. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, gdzie uczniowie SU przygotowali przedstawienie o nadejściu Wiosny "Wiosenne przesilenie" Bohaterowie oczekiwali wiosnę, ale ta nie przychodziła.

Po pewnym czasie Marzanna została zabrana przez wodę i Wiosna weszła na scenę wraz ze swoim kwiecistym orszakiem.

 


20 Marca 2007r. - Wykonywanie palm i pisanek wielkanocnych z zaproszonym Kołem Gospodyń Wiejskich

Zamierzeniem spotkania było przede wszystkim integracja środowiska wiejskiego ze szkołą.
Celem spotkania było także: podtrzymywanie tradycji regionalnej i narodowej związanej ze Świętami Wielkanocnymi, utrwalenie symboliki Świąt Wielkanocnych (palma, jajko, baranek, kurczątko, królik), rozwijanie inwencji twórczej i pomysłowości.

W przyjemnej, przedświątecznej atmosferze, wśród ludowych przyśpiewek uczennice naszej szkoły uczestniczyły w zajęciach z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, podczas których wykonywały: palmy wielkanocne, malowanki, kraszanki, ozdobne jajka. Dziewczęta poznały techniki układania bibuły w formę kwiatów, łączenia poszczególnych elementów,sposoby ozdabiania wydmuszek. Miały również według własnego pomysłu i wyobraźni ozdobić specjalnie na ten dzień przygotowane duże "Jajka" wykonane z balonów.

Zamierzeniem spotkania było także zaprezentowanie powstałych "prac" na Jarmarku Wielkanocnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie. Dodatkowym urokiem całego spotkania były piękne, świętokrzyskie stroje, w które ubrane były nasze zaproszone panie.

Organizatorami całego zajęcia były: mgr Renata Podgórska i mgr Anna Rybacka

 


8 Marca 2007r. - PRZEDSTAWIENIE Z OKAZJI DNIA KOBIET "Kobiety i muzy"

Dzień ósmego marca tradycyjnie obchodzony jest jako Dzień Kobiet.
Z tej okazji w czwartek - 8.03.2007 w naszej szkole w ramach obchodów Dnia Kobiet odbyła się akademia. W jej przygotowaniu brali udział uczniowie z klas: VI, V i IV.

Uroczystość rozpoczęła się kilkoma słowami wstępu oraz zapowiedzią występów artystycznych. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klasy VI i V, którzy pod okiem p. Anny Dymanowskiej pokazali przedstawienie zatytułowane: "Dzień Kobiet - 8 marca".

Kolejną atrakcją był występ klasy IV przygotowany pod czujnym okiem p. Izabeli Zaręby i Sebastiana Chadały.
Uczniowie zaprezentowali inscenizację zatytułowaną: "Kobiety i muzy" mającą na celu przekonanie publiczność w zabawny sposób, że kobiety oprócz drobnych wad posiadają także wiele zalet. Z męskiego punktu widzenia kobieta jest:

"Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I anioł i demon, i upiór, i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna!!!"

Trzeba przyznać, że mieli rację, co potwierdziła gorąca owacja.
Kolejną atrakcją była inscenizacja mająca na celu pokazanie, w zabawny sposób, "kłótni małżeńskiej". Zaraz po tym występie publiczność została poinformowana, że kłótnia ta była jedynie fikcją literacką i, że takie sytuacje w rzeczywistości nie mają miejsca.
Następnie na "scenie" pojawili się uczniowie, którzy recytowali poglądy sławnych poetów traktujące o zmiennej naturze kobiet.

Nasza szkoła jest niczym kopalnia talentów, nie tylko aktorskich czy wokalnych, ale także tanecznych o czym przekonały widzów uczennice z klasy IV. Zaskoczyły męską część publiczności prezentując z okazji zbliżającego się Dnia Mężczyzn oryginalny układ choreograficzny.

Na tym zakończyły się występy artystyczne. Kobiety zgromadzone na sali wysłuchały życzeń, a następnie uczniowie Samorządu Uczniowskiego obdarowali żeńską część pracowników szkoły kwiatami.

 


Dział powstaje przy współpracy z mgr Renatą Podgórską i Edytą Krawiec


Data wytworzenia dokumentu: Rok Szkolny 2007/2008
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: mgr R. Podgórska, E. Krawiec, mgr K. Żelazowski,
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2011 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Konrad Żelazowski
Ilość wyświetleń: 6570
20 czerwca 2011 12:32 (Konrad Żelazowski) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl