Zajęcia dodatkowe prowadzone z własnej inicjatywy nauczycieli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie VII i VIII

Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Haczyk, 1 godzinę tygodniowo.

Szkolny Klub Wolontariatu

Nauczyciel prowadzący pani Elżbieta Kowalczyk - Kuchniak.

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia prowadzi pani Marzena Wilczyńska w klasie VIII w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia prowadzą w klasach młodszych panie Joanna Puchała w klasie I w wymiarze 1 godziny tygodniowo oraz pani Renata Podgórska w klasach II i III 1 godzinę tygodniowo.

Koło krajoznawczo-turystyczne

Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Mizera w klasach starszych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Koło plastyczne

Zajęcia prowadzi pani Elzbieta Kowalczyk - Kuchniak 1 godzinę w tygodniu w klasach starszych

Kóło z języka angielskiego

Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Grys w klasach starszych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Szkolne Koło Sportowe

Zajęcia prowadzi pani Daria Borowska uczniami klas IV-VIII w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Chór szkolny

Zajęcia prowadzi pani Magdalena Śliwka dwa razy w tygodniu. 1 godzina z dziećmi klas I-III oraz 1 godzina z uczniami klas V-VIII.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki wklasie V i VI

Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu - 1 godzina lekcyjna . Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Haczyk

Zatrzymaj banner przewijany
Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, iż zasady polityki prywatności i ochrony danych oraz przysługujące prawa dostępne są w siedzibie szkoły.::OD 25 MARCA 2020R. REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ODBYWA SIĘ W FORMIE ZDALNEGO NAUCZANIA- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE „ ZDALNE NAUCZANIE”::Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, iż zasady polityki prywatności i ochrony danych oraz przysługujące prawa dostępne są w siedzibie szkoły.::OD 25 MARCA 2020R. REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ODBYWA SIĘ W FORMIE ZDALNEGO NAUCZANIA- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE „ ZDALNE NAUCZANIE”::