Zajęcia dodatkowe z organu prowadzącego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Logopedia

Zajęcia prowadzi pani Aneta Góra w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia prowadzi p. E.Bogdańska w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Koło z języka polskiego

Zajęcia prowadzi pani Marzena Wilczyńska w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w klasach staszych.

Koło kreatywnych

Zajęcia prowadzi pani Renata Podgórska w klasie II.

Nauka pływania

Zajęcia koordynuje pani Daria Borowska, uczestnikami sa uczniowie klasy III.

Język angielski w klasach I-III

Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Grys. W klasie I i II odbywają sie po 2 dodatkowe godziny z języka angielskiego.

Język niemiecki w klasach IV-VI

Zajęcia prowadzi pani Monika Przytuła w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie IV, 2 goodzin w klasie V oraz 3 godzin tygodniowo w klasie VI.

Zatrzymaj banner przewijany
Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, iż zasady polityki prywatności i ochrony danych oraz przysługujące prawa dostępne są w siedzibie szkoły.::OD 25 MARCA 2020R. REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ODBYWA SIĘ W FORMIE ZDALNEGO NAUCZANIA- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE „ ZDALNE NAUCZANIE”::Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, iż zasady polityki prywatności i ochrony danych oraz przysługujące prawa dostępne są w siedzibie szkoły.::OD 25 MARCA 2020R. REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ODBYWA SIĘ W FORMIE ZDALNEGO NAUCZANIA- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE „ ZDALNE NAUCZANIE”::