Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szwarszowice.biposwiata.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-05-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Joanna Stawiarz , adres e-mail: pspszwarszowice@gmail.com , telefon: 413341677.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostepnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest dyrektor szkoły Jonnna Stawiarz, pspszwarszowice@gmail.com. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 413341677. Tą samą droga można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach pracuje w budynku 20a, wejście główne do budynku szkoły od strony bramki, wejście drugie, w tym dla niepełnosprawnych od strony boiska

Dostosowanie korytarzy

korytarze dostosowane

Dostosowanie wind

brak windy

Dostępność pochylni

brak pochylni

Dostępność platform

brak platform

Dostępność informacji głosowych

brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

planowane zaznaczenie miejsca dla niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

do budynku mozna wejść z psem asystującymi psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

brak dostepności

Dodatkowe informacje

Dostosowano szablon strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, dostępny w katalogu szablonów o nazwie "BIP RWD" do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 20:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Stawiarz
Ilość wyświetleń: 55
22 września 2020 10:06 (Joanna Stawiarz) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
22 września 2020 10:05 (Joanna Stawiarz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 07:35 (Joanna Stawiarz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany
W związku z przewidzianym jutrzejszym załamaniem pogody, rozpoczęcie odbędzie się na sali gimnastycznej w następującym porządku: Klasy V-VIII godz. 9.00-9.40 Klasy I-IV godz.10.00-10.40 Przedszkole godz.11.00 Rodzice proszeni są o zabranie długopisów. Proszę pamiętać – uczeń przychodzi z jednym opiekunem.::W związku z przewidzianym jutrzejszym załamaniem pogody, rozpoczęcie odbędzie się na sali gimnastycznej w następującym porządku: Klasy V-VIII godz. 9.00-9.40 Klasy I-IV godz.10.00-10.40 Przedszkole godz.11.00 Rodzice proszeni są o zabranie długopisów. Proszę pamiętać – uczeń przychodzi z jednym opiekunem.::